Hủy

Tăng sức ép Tin tức

Tỷ giá vẫn còn sức ép

Tỷ giá vẫn có sức ép lên tỷ giá do tín dụng ngoại tệ đang tăng nhanh và kỳ vọng tỷ giá sẽ được điều chỉnh thêm 1%.

XOR, XOR Việt Nam