Hủy

Tao Tin tức

  • 15/11/2023 - 16:59

    A.I tái thiết thực tại

    Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo AI Day 2023 với chủ đề “AI Tái Thiết Thực tại” do VinAI và New Turing Institute tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 5-6/12/2023.