Hủy

Tạp chí số 706

ads

Chế biến sâu, thị trường rộng

Thời điểm quan trọng để công nghệ chế biến tạo nên những đột phá.

ads

Computer Vision Vietnam: Thị giác máy tính cho fintech

Mục tiêu dẫn đầu về các giải pháp Thị giác máy tính như eKYC, OCR tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

ads

Tái kích hoạt cơn sốt Bitcoin

“Bitcoin đang quay trở lại” là cụm từ thường thấy từ đầu năm đến nay sau cơn sốt điên đảo 3 năm trước.

CEO