Hủy

Tạp chí số 637

ads

Thanh toán không tiền mặt: Cờ đã đến tay

Các thống kê cho thấy các hình thức thanh toán không tiền mặt qua thẻ hay các trung gian thanh toán tăng trưởng ngày càng nhanh chóng.

ads

Chuỗi F&B chạy hay dừng?

Các khoản đầu tư cho chuỗi nhà hàng vẫn chờ cơ hội gia tăng bất chấp thị trường F&B có dấu hiệu giảm tốc.

ads

Nhân tài nước ngoài: Dễ thuê, khó dùng?

Cần những tài năng để xây dựng nền kinh tế với mô hình quản trị tiên tiến.

Chuỗi F&B chạy hay dừng?

Chuỗi F&B chạy hay dừng?

Các khoản đầu tư cho chuỗi nhà hàng vẫn chờ cơ hội gia tăng bất chấp thị trường F&B có dấu hiệu giảm tốc.

  • Chuỗi F&B chạy hay dừng?

    Các khoản đầu tư cho chuỗi nhà hàng vẫn chờ cơ hội gia tăng bất chấp thị trường F&B có dấu hiệu giảm tốc.

Biz Tech

Nhân vật