Hủy

Tắt dần Tin tức

  • 05/06/2012 - 06:38

    Trung Quốc mất 13% GDP do bệnh tật

    Trung Quốc đang phải đối mặt với “gánh nặng bệnh tật kép” – những vấn đề sức khỏe thường gặp cả ở những nước phát triển và đang phát triển.