Hủy

Tàu thuyền Tin tức

  • 18/05/2020 - 15:29

    Giải cứu thuyền viên trước... virus

    Chưa có tàu hàng nào của Việt Nam trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đối phó với tình trạng chẳng may có thuyền viên nhiễm virus Corona.