Hủy

Taxi công nghệ Tin tức

  • 29/07/2020 - 16:00

    Mai Linh ra mắt taxi công nghệ

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (gọi tắt: Tập đoàn Mai Linh) vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  • 21/07/2020 - 15:48

    Vinasun lỗ đậm vì tác động kép

    Vốn khó khăn vì cạnh tranh với các hãng taxi công nghệ, dịch bệnh đã giáng thêm một đòn khiến Vinasun lỗ hơn 110 tỉ đồng/ngày.
Người Tiên Phong