Hủy

Taxi truyền thống Tin tức

  • 21/07/2020 - 15:48

    Vinasun lỗ đậm vì tác động kép

    Vốn khó khăn vì cạnh tranh với các hãng taxi công nghệ, dịch bệnh đã giáng thêm một đòn khiến Vinasun lỗ hơn 110 tỉ đồng/ngày.
  • 02/05/2019 - 10:00

    Vinasun thoát lầy?

    Quý I/2019 là quý thứ 3 liên tiếp Vinasun có lãi ròng hơn 30 tỉ đồng.