Hủy

Tay trên Tin tức

  • 18/12/2012 - 22:10

    Facebook sẽ ra ứng dụng cạnh tranh với Snapchat

    Snapchat vốn là ứng dụng tin nhắn có khả năng khá thú vị, khi cho phép người dùng được chụp ảnh, quay phim, cùng với nội dung văn bản và hình vẽ để tạo thành tin nhắn gửi đi.