Hủy

Text Tin tức

  • 16/07/2012 - 16:35

    Chính thức công bố Luật Biển Việt Nam

    Lần đầu tiên Việt Nam có văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý vùng biển, đảo thuộc chủ quyền Việt Nam theo công ước Luật Biển năm 1982.