Hủy

Thái tử Charles Tin tức

Nữ hoàng Anh sắp nhường ngôi?

Nữ hoàng Anh sắp nhường ngôi?

Do vấn đề tuổi tác, nữ hoàng Elizabeth buộc phải chuyển giao nhiệm vụ cho người thừa kế, thái tử Charles, báo hiệu một cuộc chuyển ngôi lớn trong hoàng gia Anh.

Người Tiên Phong