Hủy

Tham nhũng Tin tức

  • 14/11/2017 - 08:30

    Tham nhũng và nợ công

    Nhiều chỉ dấu cho thấy mức độ quyết liệt hơn trong nỗ lực chống tội phạm tham nhũng.
  • 10/12/2015 - 21:23

    Thủ tướng Malaysia quyết không từ chức

    Thủ tướng Malaysia tuyên bố “không đầu hàng” và bác bỏ yêu cầu từ chức vì vụ bê bối tham nhũng của quỹ đầu tư 1Malaysia Development Berhad do ông sáng lập.