Hủy

Thăng tiến Tin tức

  • 11/04/2016 - 09:36

    Căng thẳng dòng tiền, lãi suất

    Trong cuộc đua tăng lãi suất huy động nhằm thu hút tiền gửi của các NHTM, mức lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng đang chạm mức trần theo quy định.