Hủy

Thanh ly tai san Tin tức

  • 19/07/2013 - 06:54

    Thành phố Detroit chính thức vỡ nợ

    Thành phố Detroit hôm qua 18/7 trở thành thành phố lớn nhất trong lịch sử Mỹ nộp đơn bảo hộ phá sản sau nhiều thập kỷ quản lý tài chính yếu kém.
  • 23/05/2013 - 10:25

    Thanh tra tại Tổng Công ty HUD

    Việc thanh tra tập trung vào quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong đầu tư tài chính, đầu tư dự án.
Người Tiên Phong