Hủy

Thấp nhất Tin tức

  • 29/07/2021 - 16:58

    CPI tháng 7 tăng thấp nhất 6 năm

    Tính chung 7 tháng năm 2021, CPI tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản 7 tháng tăng 0,89%.