Hủy

Thắt vay ngoại tệ Tin tức

  • 08/07/2014 - 06:12

    Đến thời vốn rẻ

    Hiện rất nhiều doanh nghiệp đang vay với mức lãi suất thấp 8%-10%. Thậm chí không ít doanh nghiệp được vay mức 6%-7%.
  • 01/08/2013 - 08:05

    Lãi suất cho vay ngoại tệ giảm thêm

    Lãi suất cho vay ngoại tệ ngắn hạn về dưới 5%/năm, giảm khoảng 1 điểm % so với cuối tháng 6; Lãi suất cho vay dài hạn dao động từ 5- 6%/năm.