Hủy

Thay Tin tức

  • 10/03/2023 - 15:30

    Làn sóng thay thế nhân sự bằng A.I

    Sự lo ngại làn sóng thay thế nhân sự con người bằng A.I được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc ở nhiều quốc gia trong những năm tới.
  • 26/01/2023 - 07:30

    Dẫn dắt thay đổi

    Doanh nghiệp học cách thay đổi để thích ứng với biến chuyển nhanh chóng của công nghệ, thị trường, con người...