Hủy

The msb Tin tức

  • 23/12/2021 - 09:08

    MSB trong cuộc đua CASA

    MSB ước tính tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đến cuối năm sẽ đạt 34.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 34% tiền gửi, nằm trong top 3 trên thị trường.