Hủy

Thép Trung Quốc Tin tức

  • 02/07/2018 - 08:00

    Trung Quốc đưa các lò thép sang ASEAN

    Trong vòng 4 năm qua, các công ty thép Trung Quốc đã “đóng góp” tới 32 triệu tấn công suất thép trong các dự án thép mới ở Indonesia và Malaysia.