Hủy

Thị trường bất động sản giá rẻ Tin tức

  • 27/06/2012 - 17:50

    Giá cao su tăng do nhu cầu tăng

    Ngoài ra, giá dầu tăng mạnh, Trung Quốc tăng mua và chỉ số giá trị thị trường bất động sản Mỹ giảm chậm có tác động tốt đến giá.