Hủy

Thị trường khởi nghiệp Tin tức

Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 được sửa đổi giữa lúc môi trường kinh doanh ở Việt Nam đầy tính cạnh tranh, khó dự đoán và dễ tổn thương.

  • 29/06/2014 - 13:19

    Giá trị xuất khẩu cao su giảm 33%

    Ước tính 6 tháng đầu năm xuất khẩu cao su đạt 337.000 tấn, trị giá 644 triệu USD, giảm 11,7% khối lượng và 33% giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
  • 27/01/2014 - 10:41

    Tháng 1, xuất khẩu 517.000 tấn gạo

    Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2014 đạt 517 ngàn tấn với trị giá 243 triệu USD, tăng 16,4% về lượng và 19,5% về giá trị so tháng 1/2013.