Hủy

Thị trưởng New York Tin tức

  • 07/11/2013 - 09:05

    New York có thị trưởng mới

    Ông Bill de Blasio-thành viên Đảng Dân chủ, đã vượt qua đối thủ Đảng Cộng hòa, ông Joe Lhota để trở thành thị trưởng thứ 109 của thành phố New York, Mỹ.
Người Tiên Phong