Hủy

Thị trưởng New York Tin tức

  • 07/11/2013 - 09:05

    New York có thị trưởng mới

    Ông Bill de Blasio-thành viên Đảng Dân chủ, đã vượt qua đối thủ Đảng Cộng hòa, ông Joe Lhota để trở thành thị trưởng thứ 109 của thành phố New York, Mỹ.