Hủy

Thị trường phân bón Tin tức

Cổ phiếu phân bón hưởng lợi

Cổ phiếu phân bón hưởng lợi

10/10 cổ phiếu ngành phân bón đều ghi nhận đà tăng hơn 30% về thị giá chỉ trong 1 tháng, gấp hơn 5 lần lãi suất tiết kiệm 1 năm.

  • 30/08/2012 - 09:33

    Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc tăng

    7 tháng đầu 2012, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam, chiếm 48,2% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.
Người Tiên Phong