Hủy

Thị trường phân bón Tin tức

  • 30/08/2012 - 09:33

    Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc tăng

    7 tháng đầu 2012, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam, chiếm 48,2% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.