Hủy
Kinh Doanh

Nhập khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đầu năm tăng 18,7%

Thứ Hai | 25/08/2014 18:06

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ 2013.
 

Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính ước đạt 11,03 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tình hình nhập khẩu của một số mặt hàng chính như sau:

Phân bón: Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 8/2014 đạt 397.000 tấn với giá trị 118 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu phân bón 8 tháng đầu năm 2014 đạt 2,57 triệu tấn, trị giá 806 triệu USD, giảm 12,4% về lượng và giảm 28,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 125.000 tấn, trị giá 38 triệu USD, giảm 70,2% về lượng và giảm 73,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013; phân SA ước đạt 696 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu 94 triệu USD, giảm 7,3% về lượng và giảm mạnh 32,6% về giá trị. Nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm 47,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2014 đã giảm 2,9% về lượng và giảm 20,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu: Ước giá trị nhập khẩu trong tháng 8/2014 đạt 38 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt 506 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2013. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính, chiếm 56,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2014 đã tăng 15%.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Uớc giá trị nhập khẩu tháng 8/2014 đạt 190 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt gần 1,56 tỷ USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu gỗ từ thị trường Lào chiếm 31,8%, Campuchia chiếm 13,7%, Hoa Kỳ chiếm 9,6%. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gỗ lớn thứ 4 của Việt Nam, chiếm 9,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2014 đã tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Lúa mỳ: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mỳ trong tháng 8/2014 đạt 314.000 tấn, trị giá 103 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu lúa mỳ 8 tháng đầu năm đạt 1,44 triệu tấn, trị giá 467 triệu USD, tăng 38,8% về lượng và 26% giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Thị trường nhập khẩu lúa mỳ chính là Úc, chiếm tới 80,3% tổng kim ngạch nhập khẩu, theo sau là thị trường Mỹ chiếm 9,5%.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 8/2014 ước đạt 323 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt gần 2,25 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2013. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 33% thị phần), Mỹ (13,9%) và Trung Quốc (10,7%). Tổng kim ngạch nhập thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2014 đã tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cao su: Ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 8/2014 đạt 29.000 tấn, trị giá 61 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm đạt 206.000 tấn, trị giá 415 triệu USD, tăng 1,8% về lượng nhưng giảm 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 21,5%), Nhật Bản (17,3%) và Campuchia (11,4%). Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm 2013, tổng khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2014 tăng nhẹ 0,6%, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu giảm 6,7%.

Thủy sản: Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 8/2014 đạt 114 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt 720 triệu USD, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2013. Hai thị trường nhập khẩu chính là Ấn Độ (33,5%) và Đài Loan (6,9%). Trung Quốc là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 8 của Việt Nam, chiếm 3,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2014 đã tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Hạt điều: Khối lượng hạt điều nhập khẩu trong tháng 8/2014 ước đạt 71 nghìn tấn với giá trị đạt 73 triệu USD, đưa tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm đạt 406 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 418 triệu USD, giảm 3% về lượng nhưng tăng 4,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 8/2014 đạt 24 nghìn tấn với giá trị 16 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm đạt 1,01 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 615 triệu USD, tăng nhẹ 0,6% về lượng và 0,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 8/2014 đạt 171 nghìn tấn với giá trị đạt 45 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm đạt 2,83 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 734 triệu USD, tăng gấp 2,3 lần về lượng và 1,8 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Braxin, Ấn Độ và Thái Lan là các thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt 48,8%; 20,9% và 6,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nguồn Theo DVO/Gafin


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới