Hủy

Thiên văn học Tin tức

  • 06/09/2012 - 22:01

    Phát hiện siêu Trái đất mới

    Một siêu Trái đất mới vừa được phát hiện trong khu vực có thể tồn tại sự sống quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 163.