Hủy

Thoái vốn Vinamilk Tin tức

SCIC được đà thoái vốn

SCIC được đà thoái vốn

Sau thoái vốn thành công ngoài mong đợi ở Vinamilk (VNM), SCIC tiếp tục triển khai những lần thoái vốn kế tiếp.

Người Tiên Phong