Hủy

Thời công nghệ Tin tức

  • 15/07/2022 - 14:00

    Thời của startup công nghệ khí hậu

    Những startup công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo và phương tiện chạy điện đóng vai trò mấu chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
XOR, XOR Việt Nam