Hủy

Thời trang cao cấp Tin tức

  • 07/01/2013 - 13:56

    Hàng xa xỉ: Luật chơi đã đổi

    Các tập đoàn hàng xa xỉ bắt đầu nhận thấy chiến lược tiếp cận người tiêu dùng xưa nay đã không còn phù hợp, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.