Hủy

Thong tin dai chung Tin tức

  • 05/12/2013 - 10:16

    Sẽ thúc đẩy các ngân hàng lên sàn

    Một loạt ngân hàng thương mại cổ phần sẽ phải xem xét kế hoạch niêm yết trên TTCK trong thời gian tới, theo sự đốc thúc của UBCK và NHNN.
  • 10/09/2013 - 08:47

    Hủy niêm yết, giấu luôn thông tin

    Cho đến nay, những công ty đại chúng chây ỳ, chậm trễ công bố báo cáo tài chính bị xử phạt rất ít, hầu hết chỉ bị nhắc nhở.