Hủy

Thu nhập bình quân đầu người Tin tức

  • 11/12/2013 - 20:02

    TP.HCM: GDP tăng vượt trội

    Theo chỉ tiêu UBND TP.HCM đề ra, dự kiến trong 2 năm tới (2014 - 2015), tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 10,6 -11,9%.