Hủy

Thu nhập ròng Tin tức

  • 13/05/2014 - 12:01

    BIDV lãi hợp nhất quý I tăng 35%

    BIDV lý giải nguyên nhân làm tăng thu nhập là do hầu hết các khoản mục thu ròng hợp nhất và riêng Ngân hàng đều tăng.
  • 20/12/2013 - 09:30

    "Vua tiền mặt"

    Hầu hết công ty niêm yết lớn đều có bước tiến vững chắc trong năm 2013. Tuy vậy, VNM, DPM, DHG, GAS đã tiến rất xa so với các đơn vị khác.
Người Tiên Phong