Hủy

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tin tức

  • 04/07/2012 - 20:10

    Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 cán bộ

    Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và một số cán bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.