Hủy

Thủ tướng Thái Lan Tin tức

  • 25/11/2015 - 15:59

    Thái Lan cân nhắc việc gia nhập TPP

    Sau Indonesia và Philippines, giờ đây đến lượt một thành viên nữa trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là Thái Lan cũng muốn gia nhập TPP.
Người Tiên Phong