Hủy

Thuê mướn Tin tức

  • 08/10/2012 - 17:37

    CBRE Group mua lại CBRE Việt Nam

    CBRE Việt Nam hiện cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực, từ cho thuê bất động sản, văn phòng và cửa hàng bán lẻ, dịch vụ tư vấn thuê mướn,...
Người Tiên Phong