Hủy

Thương hiệu nước ngoài Tin tức

  • 29/01/2014 - 16:04

    Trung Quốc không còn hấp dẫn

    Các công ty nước ngoài ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn khi kinh doanh ở Trung Quốc. Những ai muốn ở lại sẽ phải tự điều chỉnh.
  • 09/09/2013 - 14:56

    Siết nhập khẩu rượu

    Theo hướng dẫn mới của bộ Công thương, doanh nghiệp khi nhập khẩu rượu phải có giấy chỉ định, giấy uỷ quyền của chính hãng sản xuất kinh doanh.