Hủy

Thương mại tự do Tin tức

  • 16/03/2018 - 20:05

    "Nhỏ mà không yếu" khi tham gia CPTPP?

    Hiệp định sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch cũng là cơ sở, nền tảng để cho các doanh nghiệp có tầm nhìn, định hướng, phát triển bền vững.
  • 09/10/2015 - 12:09

    Trung Quốc không tỏ ra lo lắng về TPP

    Trung Quốc sẽ tiếp tục những nỗ lực đẩy mạnh đàm phán xây dựng khu vực mậu dịch tự do giữa 3 nước Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc.