Hủy

VinaCapital tăng tỷ trọng nắm giữ EIB, giảm nắm giữ KDC và CII

Thứ Hai | 18/06/2012 18:32

Tổng giá trị tài sản ròng 3 quỹ do VinaCapital quản lý đến cuối tháng 5 đạt hơn 1,509 tỷ USD, giảm 2,2% so với cuối tháng 4.
 
VinaCapital thông báo hoạt động của 3 quỹ do công ty quản lý, gồm VOF, VNL và VNI.

Trong tháng 5, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF và VNI đều giảm, trong bối cảnh VN-Index giảm 9,4% trong tháng (NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần)

Tỷ lệ chiết khấu (mức chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ) của VOF cuối tháng 5 đạt 34,2%, giảm so với mức 35,2% cuối tháng 4. Trong khi đó, tỷ lệ chiết khấu của VNL và VNI lần lượt là 56,7% và 53%, tăng so với mức 51,7% và 46% cuối tháng trước đó.

Biểu đồ so sánh NAV với thị giá chứng chỉ quỹ tại 31/5/2012
Nguồn: VinaCapital Hàng trên: VOF. Hàng dưới: Bên trái: VNL, bên phải VNI
Nguồn: VinaCapital
Hàng trên: VOF. Hàng dưới: bên trái: VNL, bên phải VNI

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF)

Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ giảm 2,5% trong tháng, xuống còn 742,9 triệu USD trong cuối tháng 5. Tuy nhiên, so với đầu năm, NAV của quỹ tăng 5,7%.

So với cuối tháng 4, tỷ trọng nắm giữ trong Top 5 cổ phiếu niêm yết có sự thay đổi. Tỷ trọng nắm giữ VNM, PNJ vẫn giữ nguyên, tỷ trọng nắm giữ EIB tăng từ 7,1% NAV lên 7,3% NAV, tỷ trọng nắm giữ HPG và KDC giảm.

Đơn vị: triệu USD
Đơn vị: triệu USD

Về danh mục tài sản, cuối tháng 5 tỷ trọng nắm giữ tiền mặt của VOF giảm còn 5,3% NAV, tương đương giảm hơn 11,4 triệu USD so với cuối tháng 4.

Đơ vị: triệu USD
Đơn vị: triệu USD

Vietnam Infrastructure Limited (VNI)

Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối tháng 5 đạt 192,5 triệu USD, giảm 3,4% so với cuối tháng 4. Trong danh mục tài sản, tỷ trọng nắm giữ CII giảm từ 4,3%NAV xuống còn 3,3% NAV. Lượng tiền mặt của quỹ cuối tháng 5 còn 33,1 triệu USD, tương ứng 17,2% NAV, giảm so với mức 34,6 triệu USD cuối tháng 4.

Nguồn: triệu USD
Đơn vị: triệu USD

VinaLand Limited (VNL)

Giá trị tài sản ròng của quỹ được cập nhập mỗi quý một lần. Đến cuối tháng 3, NAV của VNL đạt 574 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản đầu tư vào khu dân cư hiện chiếm 41% NAV, tài sản hỗn hợp chiếm 27,2% NAV, khu thị trấn chiếm 22,8% NAV và khu bất động sản dịch vụ (khách sạn và khu nghỉ dưỡng) chiếm 9%.

Nguồn DVT/Vinacapital

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới