Hủy

Thuyền câu Tin tức

  • 02/05/2013 - 12:01

    Chiều nay họp bàn tái cơ cấu Vinalines

    Những vướng mắc chính hiện nay trong việc tái cơ cấu Vinalines là cơ cấu lại các khoản nợ, bán tàu của Vinashinlines và cổ phần hóa công ty con Vinalines.
XOR, XOR Việt Nam