Hủy

Tiềm năng Tin tức

  • 27/11/2023 - 07:30

    Bước nhảy A.I của Đông Nam Á

    Các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy mạnh A.I vì công nghệ này có tiềm năng đóng góp tới 1.000 tỉ USD vào nền kinh tế khu vực vào năm 2030.
XOR, XOR Việt Nam