Hủy

Tiền giấy Tin tức

  • 09/03/2018 - 08:32

    Thái Lan sắp lưu hành tiền giấy mới

    Bắt đầu từ tháng 4 tới, Thái Lan sẽ sử dụng tiền giấy mới in chân dung Nhà Vua mới lên ngôi Vajiralongkorn (Rama X) ở mặt trước tờ giấy bạc.