Hủy

Tiền góp Tin tức

  • 09/01/2014 - 16:30

    Biểu tình Thái Lan: Lấy tiền ở đâu

    Khoảng 500.000 tới 1 triệu baht tiền mặt quyên góp mỗi ngày từ quần chúng ủng hộ sau khi tài khoản ngân hàng của PDRC bị DSI phong tỏa tháng 12/2013.