Hủy

Tiền polymer Tin tức

  • 08/05/2014 - 15:44

    Lượng tiền giả quý I/2014 giảm 15,6%

    Qua theo dõi, các loại tiền giả tiền polymer đã thu giữ cho đến nay vẫn có thể nhận biết bằng tay và bằng mắt thường qua các đặc điểm bảo an.
  • 11/09/2013 - 09:34

    Sẽ có bảng Anh bằng polymer

    Sớm nhất từ tháng 12 này, nước Anh sẽ chuyển sang dùng tiền polymer với đồng đầu tiên là 5 bảng, in hình cổ Thủ tướng Winston Churchill.