Hủy

Tiếp thị Tin tức

  • 28/07/2022 - 09:06

    Marketing thời khủng hoảng

    Vào giai đoạn nền kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp thường chọn cắt giảm Marketing vì nghĩ người tiêu dùng sẽ "thắt lưng buộc bụng". Sự thật có phải như vậy?
  • 30/01/2022 - 07:30

    Thích ứng cũ và mới

    Thích ứng với sự thay đổi liên tục và khó tiên liệu sẽ còn xảy ra không chỉ cho thế giới nói chung mà cho cả mỗi người.