Hủy

Tiếp xúc Tin tức

Rửa xe

Rửa xe "không tiếp xúc" mùa COVID-19

PowerSteam vừa ra mắt ứng dụng đặt rửa xe, tự động tìm kiếm kỹ thuật viên phù hợp để vệ sinh xe ở bất kỳ đâu từ nhà riêng đến công ty.

  • 23/12/2013 - 14:58

    Thêm 66 dự án FDI vào miền Trung

    Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền cho biết năm 2013, các tỉnh miền Trung thu hút thêm 66 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 1,5 tỷ USD.