Hủy

Tiểu đoàn trưởng Tin tức

  • 29/01/2014 - 16:04

    Trung Quốc không còn hấp dẫn

    Các công ty nước ngoài ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn khi kinh doanh ở Trung Quốc. Những ai muốn ở lại sẽ phải tự điều chỉnh.
  • 20/02/2013 - 16:47

    Tập đoàn bán lẻ Metro rời Trung Quốc

    Tập đoàn Metro của Đức đã công bố ngừng hoạt động bộ phận kinh doanh hàng điện tử tiêu dùng tại Trung Quốc do cạnh tranh quá căng thẳng.
Người Tiên Phong