Hủy

Tiêu dùng thông minh Tin tức

Người tiêu dùng kết nối

Người tiêu dùng kết nối

Theo Nielsen, một khía cạnh quan trọng khác của xu hướng hành vi tiêu dùng người Việt trong tương lai là tính kết nối.

CPI của TPHCM tháng 3 tăng 0,16%

CPI của TPHCM tháng 3 tăng 0,16%

Lần đầu tiên giá tháng 2 (tháng cận và trong Tết) giảm so tháng 1, tháng 3 các năm thường giảm năm nay lại tăng.

  • 20/08/2012 - 17:37

    CPI TPHCM tháng 8 tăng 0,66%

    So với tháng 8/2011, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,14%. So với tháng 12/2011, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,28%.
Người Tiên Phong