Hủy

Tiêu thụ vàng Tin tức

  • 24/08/2014 - 12:50

    Chỉ số CPI tháng 8 tăng 0,22%

    Trong 11 nhóm hàng hóa, có 8 nhóm hàng hóa tăng giá và 3 nhóm hàng hóa giảm giá. Tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống.