Hủy
Kinh Doanh

Than Vàng Danh lợi nhuận quý II tăng 40%

Thứ Năm | 24/07/2014 18:11

Lợi nhuận trước thuế đạt 48,42 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,7 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.
 
Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2014 của Công ty cổ phần Than Vàng Danh (mã TVD), doanh thu thuần quý II đạt gần 852 tỷ đồng, tăng hơn 18%. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp quý II tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 105 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ xấp xỉ cùng kỳ, đạt gần 18 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận khác gần 4,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lỗ 0,9 tỷ đồng mà lợi nhuận sau thuế quý này tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 17,3 tỷ đồng.

Than Vàng Danh cho biết, quý II/2014, công ty sản xuất tương đối tốt, công tác tiêu thụ cũng thuận lợi trong bối cảnh tiêu thụ của Vinacomin vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bản thân Công ty cũng chỉ tiêu thụ được các loại than cám xấu, còn tồn kho các loại than cục và than cám 3 có chất lượng tốt gây khó khăn cho công tác điều hành sản xuất, làm tăng chi phí.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.649 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm (2.980 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 48,42 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,7 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Công ty cho biết số liệu trên đây chỉ là tương đối vì đặc thù của ngành khai thác than là mọi chi phí sản xuất, giá bán tăng hay giảm đều tập trung vào cuối năm. Do đó, lợi nhuận của Công ty trong một năm sản xuất, kinh doanh chỉ được xác định cụ thể sau khi quyết toán khoán phí với Vinacomin.

Tiền mặt của TVD tăng mạnh từ 28 tỷ đồng vào đầu năm lên 104 tỷ đồng vào ngày 30/6/2014, trong đó chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Công ty không có vay và nợ ngắn hạn, vay và nợ dài hạn giảm nhẹ 7 tỷ đồng, xuống 961 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 38 tỷ đồng trong khi đầu kì, khoản này bằng 0.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO