Hủy

Tim mạch Tin tức

  • 09/11/2014 - 19:26

    Đã đến lúc bỏ hút xì gà?

    Xì gà có thể gây hại cho sức khỏe như thuốc lá điếu, nhất là khi người hút thường hít sâu vào phổi các độc tố trong khói xì gà.