Hủy

Tín dụng bất động sản Tin tức

  • 02/11/2016 - 14:50

    Tín dụng vào bất động sản tăng

    Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tăng 5,3% so với cuối năm 2015, chiếm 8,5% tổng tín dụng.
  • 06/06/2016 - 13:00

    Chỉnh van tín dụng bất động sản

    Thông tư 06 vẫn hạn chế dòng tiền ngân hàng đổ vào bất động sản. Tuy nhiên, “lực” siết thực tế nhẹ hơn so với mức mà dự thảo đưa ra.