Hủy

Tin nha Tin tức

Thông tư 22 dồn BIDV vào thế khó?

Thông tư 22 dồn BIDV vào thế khó?

VCSC nhận định Thông tư 22/2019/TTNHNN (TT 22) sẽ có tác động tiêu cực nhẹ đối với tăng trưởng tín dụng của BIDV từ năm 2020 trở đi...